Pia Glyngdal

Praktiserende speciallæge i psykiatri

Pia Glyngdal

Jeg har arbejdet i psykiatrien siden 1986 og har været ansat i såvel diverse sengeafdelinger som distriktspsykiatri og psykoterapeutiske ambulatorier. De sidste seks år i hospitalspsykiatrien var jeg  klinikchef i Region Hovedstadens psykiatri, dvs. jeg var ansvarlig for den lægelige behandling på centeret.

Jeg har igennem mit arbejde fået særlig viden om:
Skizofreni
Affektive lidelser
Personlighedsforstyrrelser
og ADHD